دستگاه های آب یابی برای صاحبان مزارع و برای همه کسانی که به دنبال آب های زیرزمینی هستند. با آگاهی اکسپرت از مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوید، مانند کمبود آب و مشکلات ناشی از هزینه های سنگین حفاری است، اکسپرت راه حل نهایی را برای مشکل جستجوی بیهوده شما پیدا کرده است. الان میتوانید بواسطه پیشرفته ترین دستگاه های آب یابی به آب برسید و باطمینان 100% از نتایج واقعی.

نمایش یک نتیجه

پریمرو

$11,900
Manufacture آمریکا
Depth 50متر
Distance 2850متر
اطلاعات بیشتر