طبقه بندی دستگاه ها بر اساس فناوری سیستم های ردیابی

شرکت اكسپرت برای فناوری‌های طلا و فلزیاب یکی از بزرگترین مراکز خاورمیانه است که در زمینه فناوری فلزیاب و آب‌های زیرزمینی به‌علاوه دستگاه‌های تشخیص لوله‌ها و کابل‌های برق و کلیه امور مربوط به عملیات زیرزمینی فعالیت می‌کند. اکسپرت همیشه یکی از پیشگامان طلا و گنج یاب بوده است، جایی که به معنای همگام شدن با جدیدترین دستگاه های معدنی و آب زیرزمینی است.
1

دستگاه های سیستم حسگر:

فلزیاب های حساسی که با سیستم جستجوی دوربرد کار می کنند، انقلابی در دنیای دستگاه های فلزیاب و اکتشاف هستند، زیرا امکان اسکن فواصل وسیع و اعماق زیاد را به طور همزمان و در زمان رکورد فراهم می کنند. همانطور که حسگر فلزیاب هدف مدفون را با دقت بالایی تشخیص می دهد.

2

دستگاه های سیستم یونی:

فلزیاب با سیستم یونی یکی از پیشرفته ترین و دقیق ترین سیستم های جستجو می باشد، فلزیاب یونی میدان های یونی تشکیل شده توسط فلزات گرانبها و گنجینه های مدفون را با دقت بالا شناسایی می کند و به اعماق زیادی می رسد که دستگاه های دیگر نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند.

3

دستگاه های سیستم صوتی:

فلزیاب های سیستم صوتی استفاده از آن اسانت و مناسب برای آماتورها و حرفه ای های ماجراجو وتوانايي انعطاف پذیری دارد در محیط های مختلف.

4

دستگاه های سیستم ژئوفیزیک:

آشکارسازهای سیستم ژئوفیزیک مقاومت الکتریکی خاک را اندازه گیری می کنند و دقیق ترین تفاوت های موجود در آن را برای تشخیص آب های زیرزمینی و فلزات گرانبها تجزیه و تحلیل می کنند. این تکنیک جستجو با دقت و اثربخشی بسیار مشخص می شود. ردیاب طلا، فلز و آب زیرزمینی مبتنی بر این فناوری شامل حسگرهای زمینی است.

5

دستگاه های سیستم تصویربرداری:

ردیاب های طلای تصویری یکی از دقیق ترین دستگاه های تشخیص و اکتشاف گنج ها و دفینه ها هستند که برای گرفتن تصاویر الکترومغناطیسی از اهداف زیر زمین کار می کنند و سپس این تصاویر را تجزیه و تحلیل کرده و به وضوح و قابل درک نمایش می دهند.

اکسپرت ‌توزیع کننده رسمی برای کارخانه‌ های بزرگ در ایران وکشورهای خاورمیانه