فلزیاب های حساسی که با سیستم جستجوی دوربرد کار می کنند، انقلابی در دنیای دستگاه های فلزیاب و اکتشاف هستند، زیرا امکان اسکن فواصل وسیع و اعماق زیاد را به طور همزمان و در زمان رکورد فراهم می کنند. همانطور که حسگر فلزیاب هدف مدفون را با دقت بالایی تشخیص می دهد. مشخصه این نوع ردیاب‌های طلا و فلز، توانایی آن در شناسایی میدان‌های الکترومغناطیسی است که در نتیجه تعامل آن با محیطی که هدف در آن دفن شده است، ایجاد می‌شود.

نمایش دادن همه 10 نتیجه

پریمرو

$11,900
Manufacture آمریکا
Depth 50متر
Distance 2850متر
اطلاعات بیشتر

اجاكس ارس

$3,700
Manufacture امریکا
Depth 20متر
Distance 1000متر
اطلاعات بیشتر

آلفا

$3,500
Manufacture آمریکا
Depth 50متر
Distance 2850متر
اطلاعات بیشتر

گلد استپ پرو مکس

$5,600
Manufacture آمریکا
Depth 50متر
Distance 2000متر
اطلاعات بیشتر

بی آر 100 پرو

$3,950
Manufacture آمریکا
Depth 30متر
Distance 1000متر
اطلاعات بیشتر

بی آر 50 تارگت مکس

$2,900
Manufacture آمریکا
Depth 20متر
Distance 1000متر
اطلاعات بیشتر

بی آر 20 پرو

$2,000
Manufacture آمریکا
Depth 10متر
Distance 500متر
اطلاعات بیشتر

ام اف 1100 پرو سوپر

$4,460
Manufacture آمریکا
Depth 30متر
Distance 2500متر
اطلاعات بیشتر

ویگور

$2,250
Manufacture آمریکا
Depth 20متر
Distance 2000متر
اطلاعات بیشتر

اسپارک

$1,700
Manufacture آمریکا
Depth 10متر
Distance 200متر
اطلاعات بیشتر